Pieter Geens

Pieter Geens,

Pieter Geens is de oprichter van MEDCAN vzw en medeoprichter van MEDCAN Consulting. Als
ervaringsdeskundige begeleidt hij patiënten en artsen en voorziet in de praktische educatie over het
gebruik van medicinale cannabis