Recensies

Recensie van Prof. Jaak Ph. Janssens

Er is moed nodig om een boek te schrijven over cannabis, medicinale cannabis, in een tijd waarin teelt, vervoer en gebruik verboden is of althans legaal zeer verwarrend. Is de mistiek rond “verboden” producten dan de drijfveer?
Een goed boek over medicinale cannabis beoogt veel meer. De wetenschappelijke, biologische en farmacologische onderbouw dient juist, objectief en begrijpbaar te zijn. De geneeskundige indicaties, bij gebrek aan gecontroleerde studies bescheiden. Tenslotte zijn er ook de sociale, psychologische en vooral de medico-legale aspecten die dergelijk boek zouden volledig maken.

Een blik op de inhoudstabel is meteen geruststellend.Het boek lost onze inhoudelijke wensen in want alle te verwachten punten worden aangehaald.

Recensies

Recensie van Sandra Van Den Bruaene

In de eerste plaats mijn felicitaties voor dit informatief en tot in detail uitgewerkt boek.
Als pijnverpleegkundige wordt mij af en toe vragen gesteld mbt medicinale cannabis, nu ben ik beter geïnformeerd en kan ik gerichter antwoorden. Ook in het palliatief team kan het ter sprake gebracht worden, zodat alle patiënten de comfortzorg krijgen waar ze recht op hebben.
Hopelijk vinden veel hulpverleners de weg naar jullie boek, zodat ook anderen kunnen lezen wat de mogelijkheden zijn.
Maar vooral dat de patiënten met ondraaglijke pijn kunnen geholpen worden.

Sandra Van Den Bruaene – Pijnverpleegkundige bij AZ Zeno

Recensies

Recensie van Lien De Metsenaere

Een boek waar menig hulpverlener al enige tijd zit op te wachten. Leesvoer voor artsen en paramedici die wél overtuigd zijn van het gebruik van medicinale cannabis in een palliatieve setting.

Recensies

Recensie R. ter Riet

Allereerst mijn complimenten voor dit zeer complete schrijven. Het geeft een goed beeld van de (on)mogelijkheden van medicinaal gebruik van cannabis.
Als voorzitter van de commissie pijn van de NVAM behartig ik met name de acute pijnpatiënt. Voorlopig heeft deze groep nog geen indicatie voor toepassing van medicinale cannabis. Echter in onze praktijk komen wij steeds meer patiënten tegen die dit gebruiken als co-analgeticum.