Inhoudstafel

1 Inleiding

2 Wat is cannabis
2.1 Botanie van de cannabisplant
2.1.1 Taxonomie
2.1.2 Variëteiten, cultivars, hybriden
2.1.2.1 Algemeen
2.1.2.2 Cannabis
2.1.2.3 Medicinale cannabis
2.1.3 Verschil tussen genotype en fenotype
2.1.4 Chemotype, chemovar
2.1.5 Kenmerken van de cannabisplant
2.1.5.1 Algemeen
2.1.5.2 Cannabis Sativa, Cannabis Indica, Cannabis Ruderalis
2.1.6 De cannabisplant voor medische toepassing
2.1.6.1 Historiek
2.1.6.2 De actieve bestanddelen: fytocannabinoïden, terpenen
2.1.7 Farmaceutische kwaliteit
2.2 Het Endocannabinoïde systeem (ECS)
2.2.1 Wat is het Endocannabinoïde Systeem?
2.2.2 Hoe werd het endocannabinoïde systeem ontdekt?
2.2.3 Waar bevinden de cannabinoïde receptoren zich in het lichaam?
2.2.4 Het belang van de rol van endogene cannabinoïden in de ontwikkeling van de hersenen.
2.2.5 Algemene conclusie
2.3 Farmacognosie
2.3.1 Indeling van de werkzame bestanddelen
2.3.1.1 Fytocannabinoïden
2.3.1.1.1 Cannabigerol (CBG)
2.3.1.1.2 Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC)
2.3.1.1.3 Cannabidiol (CBD)
2.3.1.1.4 Cannabichromene (CBC)
2.3.1.1.5 Cannabinol (CBN)
2.3.1.1.6 Cannabielsoin (CBE)
2.3.1.1.7 Cannabicyclol (CBL)
2.3.1.1.8 Cannabinodiol (CBND)
2.3.1.1.9 Cannabitriol (CBT)
2.3.1.1.10 Delta-9-tetrahydrocannabivarin (THCV)
2.3.1.1.11 Andere verschillende type soorten fytocannabinoïden
2.3.1.2 Terpenen en Terpenoïden
2.3.1.3 Flavonoïden
2.3.2 Conclusie
2.4 Farmacologie
2.4.1 Werkingsmechanisme van de endocannabinoïden
2.4.2 Het entourage effect
2.4.3 Synthetische cannabinoïden en aanverwanten
2.4.4 Natuurlijke cannabinoïden in geregistreerd geneesmiddel
2.4.5 Klinische studies
2.4.6 Speciale voorzorgen bij het nemen van medicinale cannabis
2.4.6.1 Dosering
2.4.6.2 Bijwerkingen
2.4.6.3 Overdosering
2.4.6.4 Interacties
2.4.6.5 Contra-indicaties
2.4.6.6 Tolerantie en afhankelijkheid
2.4.7 Farmacologie en farmacokinetiek van de fytocannabinoïden
2.4.8 Toxicologie van cannabis
2.4.9 Waarschuwingen en voorzorgen
2.4.10 Besluit
2.5 Toedieningsmethoden
2.5.1 Cannabis via inhalatie
2.5.2 Cannabisolie (sublinguale en orale toediening)
2.5.3 Cannabis thee (orale toediening)
2.5.4 Cannabis via transdermale toediening
2.5.5 Cannabis via rectale toediening

3 Indicaties
3.1 Palliatieve setting
3.2 Chronische en neuropathische pijn
3.3 Fibromyalgie en CVS
3.4 Kanker
3.5 Multiple Sclerose
3.6 Epilepsie
3.7 Parkinson
3.8 Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
3.9 Gilles de la Tourette
3.10 Migraine en Clusterhoofdpijn
3.11 Psoriasis

4 Contra-indicaties en bijwerkingen
4.1 Cardiovasculaire aandoeningen
4.2 Psychische aandoeningen
4.3 Leveraandoeningen
4.4 Nieraandoeningen
4.5 Erfelijke belasting
4.6 Minderjarig
4.7 Zwangerschap
4.8 Middelenmisbruik
4.9 Allergie voor fruit
4.10 Bijwerkingen

5. Productie van medicinale cannabis
5.1 Gestandaardiseerde cannabis
5.1.1 Gestandaardiseerde cannabisplant
5.1.2 Gestandaardiseerde teelt
5.1.3 Verdere productieproces
5.1.4 Farmaceutische kwaliteit
5.2 Bedrocan International

6 Cannabisolie als magistrale bereiding
6.1 Ongewenste effecten
6.2 Onderzoek naar interacties
6.3 Zwangerschap en borstvoeding
6.4 Farmacokinetiek en metabolisme
6.5 Werkzaamheid en effectiviteit bij kanker
6.6 Cannabidiol is weldaad bij therapieresistente epilepsie

7 Belgische wetgeving
7.1 Legale cannabis medicatie in België
7.2 Juridische precedenten in België
7.3 Gebruik van medicinale cannabis in het verkeer
7.3.1 De checklist
7.3.2 De speekseltest
7.3.2.1 Gevolgen positieve speekseltest
7.3.2.2 Speekselanalyse/Bloedanalyse
7.3.2.3 Conclusie
7.3.3 De lichamelijke en/of geestelijke ongeschiktheid
7.3.3.1 Preventieve opsporing
7.3.4 Het rijgeschiktheidsonderzoek
7.3.4.1 Ongeschikt verklaard door de wetsgeneesheer
7.3.4.2 Geen tegenspraak mogelijk
7.3.5 Ongeschiktheid uitgesproken door de Politierechter
7.3.5.1 Onderzoek door een gerechtsdeskundige
7.3.5.2 Voorgoed ongeschikt verklaard maar niet levenslang?
7.4 Het voorschrijven van medicinale cannabis door artsen
7.4.1 Screening van het medisch dossier
7.4.2 Therapeutische vrijheid
7.5 CBD olie
7.5.1 CBD olie als medicijn
7.5.2 CBD olie als voedingssupplement

8 MEDCAN
8.1 MEDCAN vzw
8.1.1 Het nut van een patiëntenvereniging
8.1.2 Doel op patiëntenniveau
8.1.3 Patiëntenorganisaties
8.1.4 De werking van MEDCAN vzw
8.2 MEDCAN Consulting
8.2.1 Educatief programma voor de medische sector
8.2.2 Infomomenten en lezingen voor organisaties
8.2.3 Overheden
8.2.4 Producenten van medicinale cannabis
8.2.5 Distributeurs van medicinale cannabis

9 Getuigenissen van patiënten
9.1 Het verhaal van Ellis (Kanker)
9.2 Het verhaal van Sandy Peeters (Fibromyalgie)
9.3 Het verhaal van Marie-Jeanne Wenselaers (Chronische pijn)
9.4 Het verhaal van Johan Bamps (Multiple Sclerose)
9.5 Het verhaal van Emy (Migraine, Tourette, Psoriasis)
9.6 Het verhaal van Bo door de ogen van de ouders (Autisme Spectrum stoornis, ADHD)
9.7 Het verhaal van H.V. (Epilepsie)
9.8 Het verhaal van Riquette Lefevre (Chronische pijn)
9.9 Het verhaal van Richard Van Laethem (Parkinson)
9.10 Het verhaal van Héloise Massa (Epilepsie)
9.11 Het verhaal van Sandra Belmans (Fibromyalgie)
9.12 Het verhaal van Nathan door de ogen van de moeder (Syndroom van Dravet)
9.13 Het verhaal van Olga (Parkinson)
9.14 Het verhaal van Anne (Epilepsie)
9.15 Het verhaal van Isabelle (Fibromyalgie)
9.16 Het verhaal van Pieter Geens (Chronische pijn)

10 Referentielijst

11 Index