Recensies

Recensie van Prof. Jaak Ph. Janssens

Er is moed nodig om een boek te schrijven over cannabis, medicinale cannabis, in een tijd waarin teelt, vervoer en gebruik verboden is of althans legaal zeer verwarrend. Is de mistiek rond “verboden” producten dan de drijfveer?
Een goed boek over medicinale cannabis beoogt veel meer. De wetenschappelijke, biologische en farmacologische onderbouw dient juist, objectief en begrijpbaar te zijn. De geneeskundige indicaties, bij gebrek aan gecontroleerde studies bescheiden. Tenslotte zijn er ook de sociale, psychologische en vooral de medico-legale aspecten die dergelijk boek zouden volledig maken.

Een blik op de inhoudstabel is meteen geruststellend.Het boek lost onze inhoudelijke wensen in want alle te verwachten punten worden aangehaald.

De auteurs zijn gedreven gezondheidswerkers met passie voor het onderwerp.
En reeds in het voorwoord valt de belangrijkste stelling: “behandeling met medicinale cannabis, wat in België trouwens uitsluitend mogelijk is indien alle andere behandelingen en medicatie, die uitzicht geven op een aanvaardbare levenskwaliteit, uitgeput zijn”.

Meteen de motivatie van het boek: helpen van patiënten wanneer er geen “klassieke” middelen meer voorhanden zijn. Geen zinnig mens kan hier iets op tegen hebben.

Ik heb het boek dan ook gelezen in die restrictieve context met de wetenschappelijke vraag of medicinale cannabis inderdaad in staat is iets te bieden voor de behoeftige wanneer andere, meer klassieke middelen, niet meer of onvoldoende werken. Hierbij vallen individuele getuigenissen, soms zeer pakkend en de menselijke kant illustrerend, te kort voor een wetenschappelijke benadering.

De auteurs melden deze getuigenissen zonder er zelf enige legitimatie aan te geven.
De plantkundige aspecten van cannabis zijn uitermate mooi beschreven en geeft een goed inzicht waar de plant biologisch thuishoort.

Het is een perfecte inleiding en toont de professionaliteit waarmee het onderwerp wordt aangesneden. De tekst is bijzonder transparant, genietbaar en vooral informatief. De farmacologie is gelijkaardig beschreven. Hier voelt men dat het onderwerp niet door farmacologen is benaderd. Misschien goed zo want de gegevens zijnzondermeer juist en goed verstaanbaar voor een lezer die niet in de materie geschoold is. De tabel met functies van het endocannabinoïde systeem zou kunnen geïllustreerd worden met verwijzingen naar publicaties. Het zou de bruikbaarheid van het boek als naslagwerk kunnen ten goede komen (voor een volgende uitgave?). Hetzelfde zou trouwens kunnen opgemerkt worden bij het entourage effect en andere opsommingen.

Een speciale nota voor het ingewikkeld klinisch onderzoek van cannabinoïden. De moeilijkheid van het klinisch onderzoek ligt niet meteen in de complexe farmacologie maar vooral in het meetbare. De klachten die in aanmerking genomen worden voor cannabis gebruik zijn over het algemeen moeilijk meetbaar of kwantificeerbaar. Een kwantificering van deze klachten zou het klinisch onderzoek significant vergemakkelijken. Vele onderwerpen komen terug met telkens een andere invalshoek. Het maakt van het boek een naslagwerk dat bruikbaar is voor iedereen die in contact wil komen met de ingewikkelde wereld van de medicinale cannabis.

En dan terug de hamvraag: kan medicinale cannabis oplossingen bieden voor ziektetoestanden die de klassieke geneeskunde niet (meer) aan kan?
Langzaamaan komt de overtuiging dat medicinale cannabis een complex en tegelijk rijk mengsel is van vele nuttige bestanddelen die biologische activiteit hebben die de klassieke geneeskunde aanvult. En wanneer eenmaal een duidelijk onderscheid gemaakt is tussen recreatief en medicinaal gebruik, lijkt de weg open om objectief wetenschappelijk de juiste medische indicaties te kunnen stellen met verantwoorde dosering.

Professor Jaak Ph. Janssens – Oncoloog